ENERGIERTRANSITIE
Vele organisaties en dus ook de waterschappen zijn bezig met een transitie van traditionele energiebronnen naar milieuvriendelijke of z.g. “groene” energiebronnen.

AvW heeft hier zijn eigen gedachten over. Wij vinden zonnepanelen prima. Maar niet in de wei , wel op daken van woningen en bedrijfspanden. Er is nog heel veel ruimte ongebruikt. In plaats van een wei te pachten of te kopen of van bestemming te veranderen, kan er b.v. ook dakruimte gepacht of gehuurd worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Er zijn nu ook zonnepanelen die het gehele dak kunnen bedekken zodat het sierlijker of esthetisch ingepast lijkt.

Wij zijn niet voor windenergie op grote schaal zoals nu het geval is. De risico’s van met name grote en hoge windmolenparken zijn niet goed onderzocht en een van de consequenties is dat de hogere luchtlagen worden verstoord. Hierdoor is het risico op condensvorming groot en daarmee de risico’s voor een lokaal of regionaal afwijkend weerpatroon. Met dit afwijkende weerpatroon groeit de kans op plaatselijke uitzonderlijke en hevige weerspatronen en dus ook het risico op schade of lokale overstroming.

Waar wij wel voor zijn is de toepassing van gebruik van de z.g. Diepe-Geothermie. Simpelweg het gebruik van aardwarmte vanaf een grotere diepte. De energie uit diepe Geothermie, is voor vele toepassingen te gebruiken, Door warmtewisselaars kan er stoom worden gemaakt voor aandrijving van elektriciteitsturbines. Grootschalige elektriciteits winning maakt het fabriceren van waterstof en -gas, voor o.a. mobiele toepassingen mogelijk. De (rest)warmte kan worden gebruikt voor verwarmingsdoelen. Wanneer de energie uit de, vloeistof/medium, bron is gebruikt gaat de vloeistof/medium weer retour de diepe put in de grond in en warmt weer op enz enz.

Wij zien ook kansen in de milieuvriendelijke opslag van (Groene)energie. Dat is het opslaan van de niet gebruikte energie van b.v. zonnepalen maar ook van de bestaande windturbines. Of andere milieuvriendelijke bronnen. De z.g. LAES techniek*. Dat gebeurt door het samenpersen van lucht en dit vloeibaar maken en opslaan. In geval van behoefte aan energie die groter is dan het productieplafond kan er vanuit de opslag bij gesuppleerd worden in het netwerk door de vloeibare lucht weer tot gasvorm te brengen en met deze lucht turbines aan te drijven die op hun beurt weer energie maken. Voordeel van dit systeem is dat het eenmaal in gebruik, geen lange starttijd heeft en binnen enkele minuten operationeel is.

Een cluster van groene energie producten en een cluster van bedrijven/organisaties kunnen samen kleine of middel grote energie-coöperaties vormen om vanuit het basisidee van samenwerking een slim groen energie-systeem op te zetten waarbij voor de eventuele overproductie een verbinding is met het landelijke net die in 2 richtingen kan werken.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Het klimaat brengt de laatste jaren heel wat op gang, gebracht. Zo heb je voorstanders van de CO2 theorie en tegenstanders. Wij hebben het een en ander op een leesbare manier bij elkaar gebracht. Lees het klimaatboekje en vorm zelf uw oordeel of geef uw gedachten nieuwe info om te verwerken. Dit is geen voor of tegen boek maar wel een kritisch verhaal met wetenschappelijk onderbouwde inhoud.

KLIK HIER OM TE LEZEN EN/OF TE DOWNLOADEN