ACTIEF voor WATER (verder AvW) heeft ook de mogelijkheid om lid te worden. Waarom een lidmaatschap? U heeft eigen idee├źn over de
handel en wandel van het Waterschap HHNK. U wilt dit uitdragen of u wilt hier aandacht voor en u wilt een platform hiervoor. U wilt dat AvW hier aandacht aan geeft en probeert dit te veranderen of aan te pakken. Dat lukt beter als wij een vereniging zijn met leden die recht hebben op eigen inbreng in het programma. Want het bestuur komt met een voorstel voor de komende 4 jaar (zittingsperiode van een verkozen Waterschapsbestuurder).

Dit voorstel is op 6 december in een Algemene Leden Vergadering (verder ALV) besproken en op punten aangepast en goedgekeurd. Dit is dan de leidraad waarlangs AvW verkozen bestuurders hun inbreng in het Waterschapsbestuur zullen voeren.

Geïnteresseerd om lid te worden? Download het inschrijvingsformulier.