VERENIGING
Actief voor Water:                                Opgericht:  6 juli 2022

Inschrijving kvk:                                    86930257

OB/BTW Nr:                                           NL864150155B01

Rek.nr. Bank:                                         NL66 RABO 0314 6300 07

Website:                                                 www.actiefvoorwater.nl

Email kantoor:                                       bureau@actiefvoorwater.nl

Postadres:                                              Sjees 50 – 1625GZ – Hoorn

RSIN nr:                                                  864150155

ANBI Status:                                           Actief voor Water heeft de ANBI Status

Voorzitter:
M:
E:
Functie(s)

Gerard Meuwese
06 40073000
gerard@actiefvoorwater.nl
Voorzitter en Fractievoorzitter

Secretaris:
M:
E:
Functie(s)

Jacob Avis
06 51315811
jacob@actiefvoorwater.nl
Secretaris, Fractielid en Website

Penningmeester:
M:
E:
Functie(s)

Rajah  Sagarajah                                                                                                                                                06 20404113                                                                                                                                          rajah@actiefvoorwater.nl                                                                                                                                  Penningmeester & Social Media

Statuten (PDF)

download de statuten

Doelstelling

AvW stelt zich tot doel actief op te komen voor de realisatie van de taken van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. AvW staat een beleid voor gebaseerd enerzijds op sociale rechtvaardigheid en borging van de belangen waarvoor de Waterschappen zijn opgericht en anderzijds op zo laag mogelijke belastingheffing. Hiervoor zal AvW deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, voor het eerst in 2023, en zal op zorgvuldige wijze hiervoor kandidaten selecteren. Ten behoeve van de waterschapsverkiezingen zal de ledenvergadering een programma opstellen en de inhoud daarvan zo ruim mogelijk verspreiden.

Beloningsbeleid                          

De leden van het bestuur ontvangen voor de werkzaamheden geen beloning. Gemaakte noodzakelijke onkosten kunnen worden vergoed. De vereniging werkt alleen met vrijwilligers.

Financiële verantwoording

AvW stelt ieder jaar een financieel verslag op en zal dit verslag op de website publiceren.  De vereniging komt aan haar baten via lidmaatschapsgelden, donaties, bijdrage van verkozen personen en giften.  Het geld dat in kas is zal grotendeels besteed worden t.b.v.  verkiezingsactiviteiten, verkiezingsmaterialen, bijeenkomsten en verder vaste kosten voor voortbestaan van de vereniging en bureaukosten.

Het 1e jaarverslag zal medio maart 2023 verschijnen. Alle ontvangen giften worden in een register bijgehouden.

Begroting 2023