Waterschappen zijn de oudste georganiseerde vorm van bestuur in ons land. 

Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren en beheerders van natuurterreinen.

Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

De primaire taken van een waterschap zijn:

Genoeg en schoon water. En bescherming tegen te veel water. Daar houdt een waterschap zich mee bezig. Om dat te kunnen doen, betaalt u belastingen aan het waterschap. 

Daarnaast zijn er tal van zaken rondom de belangrijkste taken die ook op het bordje van de Waterschappen komen.

Wat betreft het klimaat en de mogelijke gevolgen zal er ook  in de aanpak van de gevolgen het een en ander tot de taak van de waterschappen gaan behoren.